Javni razpis za pomoč pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma v občini Postojna v letu 2024 (E-oskrba)

31. 1. 2024 DORIS K. H. 684
31.01.2024
Javni razpisi in javni natečaji
30.10.2024 do 00:00
Alenka Hladnik Suša
057280721