Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednik, DANILO UKMAR
  • Namestnik predsednika, BOŽO STRLE
  • 1. član, JOŽE BENEC
  • 2. članica, TANJA NABERGOJ
  • 3. članica, NIKA RUDOLF
  • 1. namestnica člana, TATJANA RANT
  • 3. namestnik člana, MARKO ZORE
  • 2. namestnik člana, BOŽIDAR PIRC