Javno zbiranje ponudb – oddaja nepremičnine v najem (del zemljišča s parc. št. 2475/73 k.o. 2490 Postojna)

20. 1. 2023 DORIS K. H. 347
20.01.2023
Javni razpisi in javni natečaji
14.02.2023 do 14:00
Senja Stres
057280781