JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN OBJAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPPN AP POSTOJNA

26. 10. 2022 Marina M. P. (OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE) 1486
26.10.2022
Javna naznanila in razgrnitve
06.12.2022 do 23:59
3505-8/2021
obcina@postojna.si