Ureditev otroških igrišč na območju LAS

279
Infrastruktura
2023
101.276,32 EUR
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
58.096,09 EUR
Zaključeno
Rakitnik, Postojna, 6230 Postojna
leto 2023

Podatki o financiranju