Prekinjena oskrba s pitno vodo - Postojna (Pretnerjeva in Stjenkova ul.)