Osnovna šola in vrtec Prestranek

05 7542512
Povezava
Ulica 25. maja 14A, 6258 Prestranek