Ureditev dostopa do Ravbarjevega stolpa

701
Kultura
2021, 2022
KRAJEVNA SKUPNOST PLANINA
75.835,20 EUR
Zaključeno
Planina , 6232 Planina
december 2021
oktober 2022

Podatki o financiranju