Projektna skupina glasbene šole Postojna Brigita Tornič Milharčič.Karmen Širca Costantini in Mojca Širca Pavčič