Milestone

1253
Trg dela in delovni pogoji, Kultura, šport in nevladne organizacije
2023
140.000,00 EUR
EU projekti
112.000,00 EUR
V teku

Podatki o financiranju