Prekinjena oskrba s pitno vodo - Hrenovice, Dilce, Goriče