Preklic popolne zapore regionalne ceste pri nadvozu čez železniško progo pri Ravbarkomandi

5. 8. 2022 DORIS K. H. 1139