Prekinjena oskrba s pitno vodo v Hrenovicah, 5.8.2022