Spodbuditev turističnega utripa v regiji

937
Kultura
KRAJEVNA SKUPNOST POSTOJNA
200.932,63 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
145.299,13 €
V teku

Podatki o financiranju