Spodbuditev turističnega utripa v regiji

256
Kultura
KRAJEVNA SKUPNOST POSTOJNA
200.932,63 €
Evropski sklad za regionalni razvoj
145.299,13 €
V teku

Podatki o financiranju