Prekinjena dobava vode - Kolodvorska cesta, Postojna