Prekinjena oskrba s pitno vodo v Postojni (Stritarjeva, Jenkova ul. do 14, Titova 2 in Tržaška c. 9) dne, 23.6.2021