Prekinjena oskrba s pitno vodo - Kidričevo naselje