Prekinjena oskrba s pitno vodo v Hraščah (hiš. št. 54 do 76)