Ohranjanje dediščine furmanstva ob cesarski cesti Dunaj-Trst s poudarkom na območju občine Postojna

Kultura
KRAJEVNA SKUPNOST PLANINA
66.534,03 €
48.435,26 €
Zaključeno
začetek 2018
konec 2018