Spodbuditev kulturnega utripa v regiji 2 – kulturni utrip2

Kultura
78.348,23 €
50.000,00 €
Zaključeno
01.11.2017
30.06.2017

Podatki o financiranju