Spodbuditev kulturnega utripa v regiji – kulturni utrip

Kultura
98.715,08 €
Evropski sklad za regionalni razvoj
50.000,00 €
Zaključeno
01.09.2017
30.06.2018

Podatki o financiranju