Ureditev športnega in otroškega igrišča v Velikem Otoku