Nahajate se:
Domov E-občina Vloge in obrazci

e-Vloge

Načini plačila ob oddaji vloge preko spleta:
UPN Mastercard Visa Maestro Moneta Activa Diners club Abanet NLB Klik Hal mBills
Družbene dejavnosti
Okolje in prostor
Režijski obrat
Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in urbanistično načrtovanje
Pobuda za spremembo občinskega prostorskega načrta
Taksa: 150,00 EUR
Vloga za izdajo mnenja o skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja s prostorskimi izvedbenimi akti
Taksa: Brezplačno
Izdelava grafičnega izseka
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov in izvajanje drugih del
Taksa: 35,00 EUR
Obvestilo o zakoličenju objekta
Taksa: Brezplačno
Ponudba za odkup zemljišča nosilcu predkupne pravice
Taksa: Brezplačno
Obrazec za vložitev Pobude za izvedbo postopka lokacijske preveritve v Občini Postojna
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za odmero komunalnega prispevka
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade družine
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za enoletno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - socialna pomoč
Taksa: Brezplačno
Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - zaradi vselitve v novogradnjo
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za poslovni namen / zunanje poslovne površine
Taksa: Brezplačno
Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjski namen
Taksa: Brezplačno
Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljšča za nezazidana stavbna zemljišča
Taksa: Brezplačno
Nakup nepremičnine v lasti Občine Postojna
Taksa: 4,50 EUR
Prepis zemljišča pod garažo / stanovanja
Taksa: 4,50 EUR
Vloga za zakup oz. najem zemljišča v lasti Občine Postojna
Taksa: 4,50 EUR
Vloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičninah v lasti Občine Postojna
Taksa: 4,50 EUR
Stanovanjsko področje
Splošno
Varstvo osebnih podatkov