Prekinjena oskrba s pitno vodo - Volaričeva, Kettejeva, Zupančičeva in Kraška ulica ter Ul. Dolomitskega odreda in IX. korpusa