Prekinjena oskrba s pitno vodo - Goriče, Dilce in Hrenovice